آش مخصوص نمونه

8,000 تومان56,000 تومان

ساعات موجود بودن : همه روزه، 5 الی 21

  • 1 نفره (نیم کیلوگرم)
  • 2 تا 3 نفره (1 کیلوگرم)
  • 4 تا 5 نفره (1/5 کیلوگرم)
  • 6 نفره (2 کیلوگرم)
  • 7 تا 8 نفره (2/5 کیلوگرم)
  • 10 نفره (3/5 کیلوگرم)
پاک کردن
آش مخصوص نمونه